Jung’un Kişilik Arketipleri, birçok alanı etkilediği gibi sanatı da etkiler. Bizce, sanatsal eserlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konunun biraz daha açılmasında fayda var. Çünkü bu konuyla biraz ilgiliyseniz, bilirsiniz ki; günlük hayatımızda hiç farkında bile olmadan, yemek yediğimiz restoranda, reklam filmlerinde, girdiğimiz alışveriş mağazalarında, marka tanıtımlarında ve daha birçok yerde arketiplerin izlerine zaten rastlarız. Fakat daha da önemlisi; romandan öyküye, tiyatrodan sinemaya, resimden şiire, bir çok alanın da içerisinde bu arketipler bulunur.

Jung'un Kişilik Arketipleri
Orta Çağ dönemine ait bu Meryem Ana tablosu, klasik bir ‘Anne Arketipi’ karakteristik özelliklerini gösterir.

Anlaşılmasını kolaylaştırmak adına, sizin için bir infografik hazırladık. Fakat Jung’un Kişilik Arketipleri konusuna gelmeden önce başta biraz akademik bilgi vermekte fayda var. Çünkü tam olarak neyden bahsettiğimizi iyi aktarmamız gerekir.

Bahsi geçen Carl Gustav Jung’un, bir İsviçreli psikiyatr ve Analitik psikolojinin kurucusu olduğunu psikolojiyle biraz ilgiliyseniz, bilirsiniz. Bahsettiğimiz arketip kavramı, Jung tarafından “imge” olarak adlandırılır. Buradaki imge kavramı, insan doğasındaki davranış kalıplarını ifade eder.

İmgelerin, kendine özgü bu ‘ilk’ hallerine de “arketip” adını veririz. Arketipler, insanlığa mal olmuş kavramlar olarak bireye sirayet ettiğinden, kolektiftir. Yani topluma mal olmuştur.

Jung’a göre arketipler, her çağda ve coğrafyada; dil, din ve ırk gözetmeksizin benzer duygu, düşünce, imge ve mitolojik motiflerin kullanılmasının sebebidir.

Örneğin bir destanda ya da masalda karşımıza çıkan kahramanın macerasına, arketipsel açıdan bakarsak, yalnızca o kahramanın yolculuğunu anlatmadığını görürüz; aslında orada tüm insanlığın yaşadığı benzer süreçlerin küçük bir yansımasını görürüz.

Bu roma dönemine ait bebek Herakles (Hercules) heykelinde olduğu gibi, Herakles betimleri tam bir ‘Kahraman Arketipini’ yansıtır.

Oldukça fazla arketip çeşidi vardır. Örneğin simgesel arketipler hemen her kültürde bir karşılığı olan varlıklar ya da simgelerden oluşur. Çok derin bir konu olduğundan, bu infografikte yalnızca kolektif bilinçdışında var olan karakterleri yansıtan 12 Kişilik Arketipini ele aldık. Gelin birlikte bir göz atalım.

(bkz: Sanat Tarihinin İnfografik Anlatımı Ve Sanatın Evrimi)

12 Jung Kişilik Arketipinin İnfografik Anlatımı :