Babadan oğula geçen ve erkek egemenliğinde bir iktidar yapısı, tarihte çoğu uygarlıkta gelenekselleşmiş durumdaydı. Bu katı ataerkil yapıyı aşarak iktidara gelen kadınların hikayelerine bütünüyle bir başarı hikayesi olarak bakabiliriz. Bugün bu Kadın liderler arasında uzun süre iktidarda kalan, 6 kadını inceleyeceğiz.

Öncelikle klasik bir krallık yapısının, yine klasik olan kurallarına kısaca bir bakmakta fayda var. Çünkü böylece bu başarılı kadınları da daha iyi anlayabiliriz.

Tarih boyunca krallık sistemi , genelde kalıtsal bir nitelik taşırdı. Krallar güçlerini esasında birikmiş olan servetlerinden, dini liderliklerinden ve örgütlenmiş askeri birliklerinden alırlardı. Bu üstün mertebeyi de (birkaç istisna dışında) babalarından devralırlardı. Dünya genelinde bunun için gerekli olan şartlar, hükümdarın ilk eşinden, ilk oğul olarak dünyaya gelmekti. Bu sebeple çoğu zaman halef olan bu çocukların çok zeki, güçlü ya da yetenekli olmaları gerekmezdi. Aile bağları uygunsa ve baba mutlak yöneticiyse, ölümünden sonra taht zaten oğluna kalırdı. Krallıkların bu gelenekselleşmiş erkek egemen yapısı, bu merkezi yapıyı destekleyen yine ataerkil bir bürokrasiyle de desteklenirdi. Bu yapıyı aşarak iktidara gelmek isteyen bir kadın için ise bütün bunların hepsi hayale yakın bir konumdaydı.

Ancak bazı kadınlar bütün bu çifte standart durumunun oluşturduğu imkansızlıklara karşın hayallerine erişebildi.

Bu yazıda ele aldığımız kadın liderler; imkansızlıklar içinden sıyrılıp, özellikle uzun seneler boyunca iktidar kalmış 6 kadındır. Bu kadınların bazıları erkeksi bir dünyaya uyum sağlama pahasına, bazıları oğullarını veya sevgililerini feda ederek ve bazıları da sadece kadın olduğu için ‘taçlı fahişe’ gibi yaftalara göğüs gererek iktidarda kalmıştır.

Tarihin Akışını Değiştiren 6 Kadın Liderin İnfografik Anlatımı:

Tarihin Akışını Değiştiren 6 Kadın Lider

Bunun gibi daha fazlası için infografik listemize göz atın: